Skip links

Ελληνική Νομοθεσία

Η ελληνική νομοθεσία, που διέπει την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, με αφετηρία, τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

1

Ν. 1577/1985

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ)

ΦΕΚ  Α΄ 210/1985Καθορισμός όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών
2

Ν. 2831/2000

Τροποποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

ΦΕΚ  Α΄ 140/2000

– Τροποποίηση του άρθρου 2 που αφορά εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, στοιχείων διανομής ενέργειας, κλιματισμού, δροσισμού, διανομής ύδατος, θέρμανσης, φωταερίου, θερμικών ηλιακών, στοιχείων ΑΠΕ

– Τροποποίηση του άρθρου 9 – βιοκλιματικά κτήρια

-Τροποποίηση του άρθρου 17 όσον αφορά εγκαταστάσεις παθητικών/ ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

3Αριθμ. 3046/304/1989– Κτηριοδομικός ΚανονισμόςΦΕΚ Δ΄59/1989Ρύθμιση της κατασκευής των δομικών στοιχείων στο σύνολό τους και στα επιμέρους στοιχεία τους
4Αριθμ. οικ. 52701/1997 Τροποποίηση του άρθρου 25 της 3046/304/3-2-89 (ΦΕΚ 59Δ/89) Απόφασης περί Κτηριοδομικού ΚανονισμούΦΕΚ Δ΄ 380/1997Υποχρέωση υποβολής μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
5

Π.Δ. 335/1993

Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992

ΦΕΚ Α΄ 143/1993Καθορισμός των απαιτήσεων απόδοσης που εφαρμόζονται στους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, ονομαστικής ισχύος ίσης ή ανώτερης των 4 kW και ίσης ή κατώτερης των 400kW, οι οποίοι στο εξής ονομάζονται «λέβητες».
6

Π.Δ. 59/1195

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 335/1993

ΦΕΚ Α΄ 46 /1995 
7

Π.Δ. 14/1999

Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας

ΦΕΚ Δ΄ 580/1999Κωδικοποίηση βασικών πολεοδομικών διατάξεων
8

Ν. 3316/2005

Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ  Α΄ 42/2005Κατηγοριοποίηση μελετών
9

Ν. 3661/2008

Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ  Α΄ 89/2008

Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις

Ορισμός ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίων

10

Ν.  3818/2010

Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ  Α΄ 17/2010Άρθρο 6 – Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας , σύμφωνα με το Ν. 3661/2008,  αρμόδια για  τον έλεγχο και τη παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, της επιθεώρησης λεβήτων και της επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού, τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου των επιθεωρητών κτηρίων, επιθεωρητών λεβήτων και επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, καθώς και την τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτηρίων
11

N. 3843/2010

Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α΄ 62/2010

Θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου της κατασκευής των κτηρίων  όπου υπάγονται όλα τα κτήρια που ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια που εκδίδεται μετά την 1.1.2011.

– Άρθρο 4 Ταυτότητα Κτηρίου

12

N.  3851/2010

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΦΕΚ Α΄ 85/2010

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθορισμός εθνικών στόχων ΑΠΕ για το 2020, αλλαγές σε θέματα αδειοδότησης / τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ καθώς και ρυθμίσεις για τον κτηριακό τομέα.

– αρ. 10 – Εφαρμογή ΑΠΕ στα κτήρια

13ΥΑ Αριθμ.Δ6/Β/οικ. 5825 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων – ΚΕΝΑΚΦΕΚ  B΄ 407/2010Θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτηριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτηρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις: 1. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων. 2. Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειας 3. Ενεργειακή Κατάταξη Κτηρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης). 4. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.
14

Ν.  3855/10

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση

ΦΕΚ  Α΄ 95/2010Δημιουργούνται οι συνθήκες για την ανάπτυξη και την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον τελικό καταναλωτή.
15

Π.Δ. 72/10

Δομή ΕΥΕΠΕΝ

ΦΕΚ  Α΄ 132/2010

Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.).

Άρθρο 4 – Διενέργεια Ελέγχων από την Ειδική

Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

16

Π.Δ. 100/2010  

Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

ΦΕΚ  Α΄ 177/2010Απαιτούμενα προσόντα και άδειες ενεργειακών επιθεωρητών
17

Ν.  3889/10

Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες  δια τάξεις.

ΦΕΚ Α΄ 182/2010

Καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου και ειδικού συστήματος χρηματοδότησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων

– Άρθρο 28

Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

– Άρθρο 29

Θέματα Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

18

Π.Δ. 334/1994

Προϊόντα δομικών κατασκευών

ΦΕΚ Α’ 176/1994Ενσωματώνει την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ στο ελληνικό δίκαιο και προσδιορίζει την έννοια προϊόν στον τομέα δομικων κατασκευών
19

ΥΑ Αριθμ. 9451/208

Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα

ΦΕΚ Β’ 815/2007Βιομηχανικός παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα & προς συμμόρφωση τους πρότυπα.
20ΥΑ Αριθμ. 49731  Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ. 3046/304/89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄ 59) «Περί Κτηριοδομικού Κανονισμού».ΦΕΚ ΑΑΠ 498/2010Απαίτηση υποβολής όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτήριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών.
21

N. 4030/2011

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

 ΦΕΚ Α’ 249/2011 
22-27

Ν.4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση,

όπως τροποποιήθηκε με τους:

·         Νόμος 4351/2015, άρθρο 23 (ΦΕΚ Α’ 164)

·         Νόμος 4546/2018, άρθρο 51 (ΦΕΚ Α’ 101)

·         Νόμος 4602/2019, άρθρο 71 (ΦΕΚ Α’ 45)

·         Νόμος 4643/2019, άρθρο 29 (ΦΕΚ Α’ 193)

·         Νόμος 4685/2020, άρθρα 57, 71 και 113 (ΦΕΚ Α’ 92)

·         Νόμος 4843/2021, Μέρος Β’, Κεφάλαια Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ ΚΑΙ Ζ’ (ΦΕΚ Α’ 193)

ΦΕΚ Α’143/2015 
28-30

Ν.4122/19.02.2013

Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

όπως τροποποιήθηκε με τους:

·         Ν. 4685/07.05.2020, άρθρα 56-71 (ΦΕΚ Α’ 92/2020)

·         Νόμος 4843/ 20.10.2021, Μέρη Γ’ και ΙΑ’ (ΦΕΚ Α’ 193/2021) 

ΦΕΚ Α’ 42/2013

Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις

31

ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/14.02.2019

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας

του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζική

ΦΕΚ Β’/2019 

Πίνακας: Ελληνική Νομοθεσία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων [Πηγή:  http://ktm.cres.gr, https://ypen.gov.gr/ ]

Περισσότερες πληροφορίες, φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-exoikonomisi/nomothesia/

https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-exoikonomisi/ktiria/kenak/

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ εγκρίθηκαν με την οικ.2618/23.10.2014 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β’ 2945/2014), οι παρακάτω Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ:

ΤΟTEE 1 (ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017, ΦΕΚ Β’ 4003)

ΤΟTEE 2 (ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017, ΦΕΚ Β’ 4003)

ΤΟTEE 3 (οικ.2618/23.10.2014, ΦΕΚ Β’ 2945)

ΤΟTEE 4 (ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017, ΦΕΚ Β’ 4003)

ΤΟTEE 5 (ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.10.2017, ΦΕΚ Β’ 4003)

Διορθώσεις σφαλμάτων ΤΟΤΕΕ (ΦΕΚ Β’ 4108/2017)

Για τη νομοθεσία που διέπει την ενεργειακή επιθεώρηση, ακολουθήστε το σύνδεσμο  https://www.buildingcert.gr/, με επιλογή «Νομοθεσία».

 

Πήγες:

http://ktm.cres.gr/

https://ypen.gov.gr/

https://www.buildingcert.gr/

This website uses cookies to improve your web experience.
Μετάβαση στο περιεχόμενο