Back to top


Διαρθρωτικά Ταμεία


Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά Ταμεία

picture

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν το κύριο όργανο άσκησης περιφερειακής πολιτικής, με στόχο την οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς και την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, τα Διαρθρωτικά Ταμεία αναπτύσσουν δραστηριότητες στους τομείς:

 • της βελτίωσης των υποδομών,
 • της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,
 • της προστασίας του περιβάλλοντος,
 • της βελτίωσης των δραστηριοτήτων στο αγροτικό περιβάλλον,
 • του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων,
 • της βιομηχανικής ανασυγκρότησης, καθώς και
 • της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Η λειτουργία των Διαρθρωτικών Ταμείων διέπεται μέσα από συγκεκριμένους κανονισμούς, στους οποίους προσδιορίζεται η επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων περιοχών, ο τρόπος έγκρισης, παρακολούθησης, χρηματοδότησης και διάρκειας των προγραμμάτων.

Τα διαρθρωτικά Ταμεία είναι:

 • Το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
 • Το Ταμείο συνοχής (ΤΣ)
 • Το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 • Το Ευρωπαϊκό ταμείο θάλασσας και αλιείας (ΕΤΘΑ)

 

 

 

picture picture
picture

Χρηματοδοτικά εργαλεία

 

Το ήξερες ότι:

Η συμμετοχή εταίρων στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να διαθέτουν τα κονδύλια εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και να κάνουν βέλτιστη χρήση των πόρων.

 

 

 

 

DEVELOPED & DESIGNED BY CRES